Regler for dødsbo

Hvornår må man tømme et dødsbo, og er der noget særligt, du skal være opmærksom på i processen? Bliv klogere på regler for dødsbo her, hvor vi også kommer ind på betydningen af en rydningserklæring i forbindelse med rydning af en plejebolig.

Få ikke dødsboet ryddet med det samme

Er det første gang, du skal rydde et dødsbo, er det nærliggende at tro, at boet blot kan ryddes med det samme, når I som pårørende er klar til det efter dødsfaldet. Sådan forholder det sig dog ikke. Boet er nemlig ikke juridisk jeres at råde over, og derfor er det vigtigt, at I venter, indtil boet har været behandlet i skifteretten.

Hvornår må man rydde et dødsbo?

I Danmark må et dødsbo ikke ryddes, før arvinger har fået udstedt en skifteretsattest fra skifteretten i den retskreds, hvor den afdøde boede. Du må altså hverken opgøre, dele, sælge eller tømme dødsboet, før attesten er på plads. Et dødsboskifte kan behandles enten med et privat skifte eller gennem en bobestyrer. Skifteprocessen kan gå i gang, når der er valgt mellem de to førnævnte behandlingsformer. Det er skifteretten, der i sidste ende bestemmer behandlingsformen på baggrund af de økonomiske og arvemæssige forhold, der knytter sig til dødsboet.

Det er meget forskelligt, hvor lang tid det tager at få udstedt en skifteretsattest. Det afhænger dels af den aktuelle travlhed i den pågældende retskreds og dels af den valgte behandlingsform.

Sørg for at sikre afdødes værdigenstande under skifteprocessen

Da processen med dødsboskifte sommetider kan trække ud, er det en god idé at forholde sig til, hvad der skal ske med eventuelle værdigenstande i dødsboet imens.

Indgår ejendele med høj økonomisk værdi som en del af dødsboet, kan der muligvis gives tilladelse fra skifteretten til, at genstandene flyttes til et andet og mere sikkert sted under skifteprocessen. Dette for at undgå indbrud. Såfremt ejendelene skal blive, hvor de er, er det godt at have styr på, om afdødes indboforsikring dækker effekterne i tilfælde af tyveri eller brand. Hav gerne fotodokumentation og eventuelle kvitteringer for værdierne, så de kan bruges i tilfælde af en fremtidig forsikringssag. Skift også låsen på hoveddøren til afdødes bolig, hvis der er mange nøgler hertil i omløb.

Hvad er en rydningserklæring, og hvornår er den relevant?

En rydningserklæring er et dokument fra skifteretten, der kan udstedes, selvom dødsboskiftet ikke er færdigbehandlet, og der derfor endnu ikke foreligger en skifteretsattest. En rydningserklæring giver ret til at rydde dødsboet på visse betingelser, og erklæringen ses typisk anvendt i sager, hvor der er tale om rydning af dødsbo i en plejebolig/på et plejehjem.

Det er ikke alle plejehjem, der godtager en rydningserklæring. I langt de fleste tilfælde vil plejehjemmet gerne have en hurtig nedpakning af plejeboligen, men denne nedpakning foretages typisk af personalet selv, og indboet opbevares herefter internt på plejehjemmet eller eksternt på et fjernlager. Indboet frigives først, når skifteretsattesten er på plads.

Der ses dog undtagelser, hvor et plejehjem tillader rydning af dødsboet ved fremvisning af en rydningserklæring. Med rydningserklæringen må pårørende gerne tømme afdødes plejebolig, hvis de lover at passe godt på indboet, indtil dødsboet er færdigbehandlet i skifteretten. Eventuelle værdigenstande opbevares dog typisk fortsat af plejehjemmet, der sender rydningserklæringen til skifteretten med en opgørelse over de opbevarede værdigenstande.

Når dødsboet skal ryddes

I kan som arvinger gå i gang med at rydde dødsboet lige så snart, at I har modtaget skifteretsattesten, der juridisk giver jer ret til at råde over boet. Har I svært ved at overskue processen med rydning af dødsbo på egen hånd, har vi mulighed for at rykke ud med kort varsel og bistå med hel eller delvis rydning af boet. Læs mere om rydning af dødsbo her.

Vi vil gøre det så nemt som muligt

Tag billeder af boet

Hvis du sender billedet af boet, så kan vi hurtigere give dig et tilbud

Acceptering af tilbuddet

Vi sender dig et tilbud indenfor 24 timer. Der kan dog være behov for en fysisk vurdering ved nogle bo.

Vi rydder boet

Vi laver sammen en plan for hvordan og hvor hurtigt rydningen skal foregå.

Hurtigt videre for dig

Vi går efter at færdiggøre en rydning på en dag. Der kan ved større bo være nødvendigt med længere tid.