Hvad er et dødsbo?

Du har højst sandsynligt hørt ordet dødsbo – og står måske endda selv i en situation, hvor du skal forholde dig til et dødsbo, og hvad der følger med af både juridiske, praktiske og følelsesmæssige processer i den forbindelse. Men hvad er et dødsbo egentlig, og hvordan skal et dødsbo behandles rent juridisk, når nogen går bort? Det giver vi dig svar på her.

Hvad betyder dødsbo?

Et dødsbo er et samlet udtryk for de aktiver og passiver, som en person efterlader sig, når vedkommende dør. Aktiver er eksempelvis formue i form af penge, aktier, obligationer, bil, bolig og indbo. Med andre ord noget, som personen ejer. Modsat er passiver det, som personen skylder væk i form af gæld.

Dødsboet udgør en juridisk enhed, indtil det er gjort op af skifteretten, og arven kan fordeles. Der er dog ikke tale om et dødsbo, hvis en længstlevende ægtefælle vælger at sidde i uskiftet bo og dermed ikke skifte med andre arvinger umiddelbart efter afdødes bortgang. Her er det først, når længstlevende ægtefælle senere dør, at aktiver og passiver vil udgøre et dødsbo.

Et dødsbo har ikke kun noget med afdødes bolig at gøre

Som beskrevet ovenfor er et dødsbo andet og mere end blot den bolig, som afdøde sidst har boet i. Fast ejendom er selvfølgelig et stort aktiv, og indboet spiller ofte også en central rolle i det samlede dødsbo. Det er dog vigtigt at forstå, at når der tales om et dødsbo, skal boet ses som alle aktiver og passiver, som afdøde måtte have på tidspunktet for sin død – ikke kun i form af bolig, men også i form af andre værdier og eventuelle gældsposter.

Hvordan behandles et dødsbo?

For at arvinger må råde over et dødsbo og dermed tømme dødsboet samt dele eller sælge noget herfra, skal der først udarbejdes en skifteretsattest af skifteretten i afdødes retskreds. Dødsboskiftet kan behandles enten som et privat skifte mellem arvinger eller gennem en bobestyrer. Behandlingsformen afhænger af de arvemæssige og økonomiske forhold, der vedrører dødsboet.

Få hjælp til rydning af dødsbo

Når du har modtaget skifteretsattesten fra skifteretten, er det tilladt at rydde boet. Nogle klarer allerhelst opgaven på egen hånd, imens det for andre kan være så både praktisk og følelsesmæssigt hård en proces, at der er brug for assistance udefra. Det er her, vi træder til og hjælper dig godt videre.

Bliv klogere på dine muligheder på vores infoside om rydning af dødsbo her.

Vi vil gøre det så nemt som muligt

Tag billeder af boet

Hvis du sender billedet af boet, så kan vi hurtigere give dig et tilbud

Acceptering af tilbuddet

Vi sender dig et tilbud indenfor 24 timer. Der kan dog være behov for en fysisk vurdering ved nogle bo.

Vi rydder boet

Vi laver sammen en plan for hvordan og hvor hurtigt rydningen skal foregå.

Hurtigt videre for dig

Vi går efter at færdiggøre en rydning på en dag. Der kan ved større bo være nødvendigt med længere tid.